Üsküdar’da 1. Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı düzenlendi

Üsküdar’da, bağımsız Çerkesya devletinin kuruluşuna zemin oluşturacak fikri tartışmaların yapılması ve muhtemel sorunların çözümünde iş birliklerinin geliştirilmesini amacıyla, politikacılar, akademisyenler, gazeteciler ve aktivistlerin katılımıyla 1’inci Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı düzenlendi.

Üsküdar’da bulunan Gençlik Merkezinde, Birleşik Çerkesya Konseyi’nin öncülüğünde 1’inci Uluslararası Bağımsız Çerkesya Konferansı düzenlendi. Çerkes Ulusunun kendi geleceğini tayin etme hakkına dayanarak kendi tarihi toprakları üzerinde bağımsız Çerkesya devletinin kuruluşuna zemin oluşturacak fikri tartışmaların yapılmasını ve muhtemel sorunların çözümünde iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen konferansta politika yapıcılar, akademisyenler, gazeteciler ve aktivistler hem salonda katılım göstererek hem de video bağlantı yöntemiyle farklı ülkelerden katılarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Konferansta, Çerkes Ulusunun bağımsızlığı neden önemlidir, uluslararası hukukta kendi geleceğini tayin hakkı, Çerkes diasporasındaki ve anavatandaki durum, tarihi Çerkesya vatanı gibi çeşitli konu başlıkları ele alındı.

Konferansın anlam ve önemine değinen Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkanı Kenan Kaplan, “Çerkes toplumu Rusya Çarlığı döneminde uygulanan soykırım ve sürgün sonucunda dünyanın 40 ülkesine diasporalarda sürgün hayatı yaşıyor, kültürünü kimliğini kaybetme noktasına geldi. Bu 159 yılın sonunda Çerkes Ulusu anladı ki varlığını yaşatabilmesinin tek yolu artık anavatanının sahibi olmak, bunun için mücadele etmekten geçiyor. Bu maksatla uluslararası alanda bağımsız Çerkesya mücadelesini dünyanın gündemine getirmek, Çerkesya’nın uğradığı soykırımı dünyanın gündemine getirmek, konjonktürel olarak Rusya’da gelişebilecek olaylar ve Rusya Federasyonu’nun dağılması gibi süreçler gündeme geldiğinde kendi bağımsızlığını elde edecek ortamı oluşturmak, uluslararası ilişkileri kurmak üzere Birleşik Çerkesya Konseyi kuruldu. Konseyin nihai amacı bağımsız Çerkesya Cumhuriyetini kurmaktır. Kuracağımız bu cumhuriyet çoğulcu demokrasi anlayışına dayalı insan haklarına dayalı demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlediği üniter bir devlet yapısına sahip olacaktır. Kendi sınırlarımız içerisinde hiçbir farklı etnik unsura da özel statü tanınmayacaktır. Çünkü bu farklı unsurların büyük bölümü Ruslar tarafından bize uygulanan soykırım döneminde Çerkesya’ya getirilmiş ve bize karşı uygulanan soykırımda kullanılmışlardır. Bu nedenle bunlar kuracağımız cumhuriyetin vatandaşları olabilirler ama hiçbir özel statüye sahip olmayacaklardır. Bu konferansı düzenleme amacımız, diaspora tarihinde ilk defa birinci konferans oluyor, artık Çerkes ulusunun bağımsızlığını elde etme idealini tüm dünyaya ilan etmek ve dünya kamuoyunun uluslararası kamuoyunun desteğini almak üzere düzenlediğimiz bir organizasyon. Birleşik Çerkesya Konseyi kurulalı yaklaşık bir yıl oldu. Hangi kurumda, hangi kurum olursa olsun kendini Çerkes hisseden Çerkes varlığına adayan buna hizmet etmeyi hedefleyen tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği halinde mücadele etmeye hazırız. Ancak Rusya Federasyonu kurum ve kuruluşlarımızı manipüle etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz gerekli görüşme ve uyarılarımızı yaparak bu manipülasyonun önüne geçme için elimizden gelen çabayı harcıyoruz” dedi. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir