Net sıfır yolunda fırsatlar barındırıyor

Bain & Company Türkiye’de sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları ve fırsatları ortaya koyan ‘Net Sıfır için Son Çağrı: Türkiye’de Zorlukların Ardındaki Fırsatı Yakalamak’ adlı çalışmasını duyurdu. Rapora göre, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomisi karbonsuzlaşma için bir zorluk oluşturmayı sürdürüyor, ancak bu aynı zamanda bir fırsat anlamına da gelebilir. Rapor, karbonsuzlaşmanın olgun ekonomiler için genellikle yeniden yatırım yapma ve adaptasyon anlamına geldiğini ifade ederken, gelişmekte olan ekonomilerin ise tasarlayacakları yeni sistemler sayesinde ilerlemeyi hızlandırabileceklerine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin şimdilik ekonomik kalkınmaya sürdürülebilirlikten daha fazla öncelik verdiğine değinen raporda, bu durumun, henüz bir kömürden çıkış planı hazırlanmamış olmasından ve özel sektörde 2021 yılında, sayısı 100’ü geçmeyen şirketin CDP (Karbon Saydamlık Projesi) aracılığıyla karbon ayak izlerini raporlamasından açıkça anlaşıldığı belirtiliyor. Rapora göre, kömür, Türkiye’nin enerji şebekesinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve kömür yakıtlı enerji yatırımları devam ediyor olsa da, Türkiye Ulusal Enerji Planı, 2035 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla rüzgar enerjisi kapasitesinin yüzde 179, güneş enerjisi kapasitesinin ise yüzde 578 artırılmasını taahhüt ediyor.

Bain & Company Türkiye Ortağı Armando Guastella, Türkiye’nin bir yandan düşük karbon salımlı bir dünyaya uyum sağlarken diğer yandan da ekonomik büyümesini sürdürmeye çalışacağı belirleyici bir on yılla karşı karşıya olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ana ticaret ortakları tedarik zincirlerini karbonsuzlaştırmaya çalışırken, Türkiye’nin önünde muazzam bir fırsat var. Türkiye’nin net sıfır salımına giden yolu son derece zorlu olsa da, doğru devlet teşvikleri ile mümkün görünüyor. Düzenlemeler, Türk işletmelerinin Avrupalı ve Kuzey Amerikalı müşterilerin çıkarlarıyla uyum sağlayabilmesinde kilit bir rol oynayacaktır. Bu fırsatı yakalamak yalnızca hükümet politikalarıyla ilgili olmayacak. Özel sektörün bu alandaki taleplerini net bir şekilde ifade etmesi ve daha sürdürülebilir iş ekosistemleri yaratma konusunda inisiyatif alması gerekecek.”

Beş temel mesaj

Bain & Company Güney, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölge Direktörü ve Türkiye Yönetici Direktörü Roberto Prioreschi ve Bain & Company Türkiye Ortağı Armando Guastella tarafından hazırlanan Bain’in ‘Net Sıfır için Son Çağrı: Türkiye’deki Zorlukların Arkasındaki Fırsatı Yakalamak’ adlı çalışmasından çıkan beş temel mesaj şöyle sıralanıyor:

1-Türkiye net sıfır hedefine ulaşabilir.

2-Karbonsuzlaşma için, tedarik zincirlerinin liderliğin yanı sıra pratik desteğe de ihtiyacı var.

3-Salımlar konusunda daha fazla şeffaflık şart.

4-İklimle ilgili finansmana ulaşmak evrensel bir zorluk ve politikaların yönü konusunda net bir tablo gerektiriyor.

5-İklimle ilgili sermaye tahsisi, karbonsuzlaşmadan adaptasyona doğru yayılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir